Η Saos Ferries, με το πλοίο ΣΑΟΝΗΣΟΣ, έχοντας αναλάβει πρόσφατα τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια και έχοντας αίσθημα υψηλής κοινωνικής ευθύνης , δείχνοντας κατανόηση στα προβλήματα και τις ανάγκες των νησιών, ειδικά σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως σήμερα, μετέφερε πυροσβεστικά οχήματα, δωρεάν, προς βοήθεια στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Άχλα Χώρας Άνδρου.