Για την κάλυψη των αυξημένων συγκοινωνιακών αναγκών θα εκτελεστούν τα παρακάτω έκτακτα δρομολόγια

— 08/01 ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΑΙΓΙΝΑ 19.15 ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 21.00