Παρακαλείσθε όπως την 04 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 προσέλθετε στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-  Ελληνικής Ακτοφυλακής), Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, αίθουσα 577, προκειμένου να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) που συγκροτήθηκε με τη (β) σχετική.

2. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

3. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που θα συζητηθεί, είναι η

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε/Γ – Ο/Γ ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΑΛΑΣ Ν.Π. 12554 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΑΝΙΑ ΑΠΟ 26-06-2018