ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 467 – ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020/0400 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 07-11-20/03 UTC
ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1014 ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1035 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.30, ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.50,
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 37.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 07/07 UTC 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 37.00, ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ
22.20, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.30 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.30,
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.50, ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.20, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.30 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ
ΤΟΥ 34.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 37.40, ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 07/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8