Κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το χρονικό διάστημα 7/4/2023 έως και 24/4/2023 παραχωρούμε έκπτωση 50% στους εκπαιδευτικούς (αναπληρωτές) στις μετακινήσεις τους από και προς το νησί που ανέλαβαν υπηρεσία.

Η έκπτωση ισχύει στα ατομικά τους εισιτήρια και στα εισιτήρια των οχημάτων τους. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή έκπτωσης θα είναι η σχετική Υπουργική Απόφαση που αναφέρει την πρόσληψη για τους αναπληρωτές και η αστυνομική τους ταυτότητα.