Η SEAJETS θα χορηγήσει έκπτωση 50% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νησιών στα ατομικά τους εισιτήρια αλλά και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (ΙΧ και δίκυκλα), για το χρονικό διάστημα από 06/09/2023 έως 01/10/2023.  Η έκπτωση θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία της SEAJETS.

Όσον αφορά τη διασταύρωση των στοιχείων καθώς και τον έλεγχο στο πλοίο,  οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να έχουν μαζί τους αντίγραφο του διορισμού τους καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Τα εισιτήρια  χορηγούνται μόνο από πρακτορεία με την επίδειξή των εγγράφων διορισμού των εκπαιδευτικών.