Επιτέλους η επίμονη φωνή μας ( γραπτή και προφορική ) που μετέφερε τα πραγματικά προβλήματα που βιώνουμε μέσα στα πλοία και που αφορούν αμοιβές σύμφωνα με υπογραφείσες Σ.Σ.Ε , ανθρώπινα ωράρια εργασίας με 10ωρη ανάπαυση κατ΄ ελάχιστο

Νομοθετημένα με Κανόνες εφαρμογής Ναυτικής εργασίας , Ασφαλές και Υγιεινό περιβάλλον εργασίας , παροχή υγιεινής και ποιοτικής τροφής , βρήκε ευήκοα ώτα στην σημερινή Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , με αποτέλεσμα την έκδοση εντολών για την εφαρμογή της Νομοθεσίας επί των πλοίων.

Οι ενέργειες μας αυτές κάθε άλλο παρά «διασπαστικές» μπορούν να θεωρηθούν. Απλώς κάναμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε  ότι χρόνια τώρα ΔΕΝ έχουν κάνει οι «σωτήρες» των Ναυτικών δηλ. το αυτονόητο , ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Πρέπει όλοι να ΤΙΜΟΥΝ την υπογραφή που βάζουν ( Νόμους, ΣΣΕ κ.α).

Ευχαριστώντας την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου , περιμένουμε και την υλοποίηση αυτών των εντολών και ευχόμαστε να μην παραμείνουν μόνο ΄΄λέξεις στο χαρτί ΄΄ .