Παρασκευή 5/6
από Πειραιά, στις 17:00 το απόγευμα, για Σέριφο (19:00-19:10)-Σίφνο (19:30-19:35)-Μήλο (20:20-20:30)-Πειραιά 23:00

Σάββατο 6/6
από Πειραιά, στις 7:00 το πρωί, για Σέριφο (9:00-9:10)-Σίφνο (9:30-9:35)-Μήλο 10:20

Κυριακή 7/6
από Μήλο, στις 17:45 το απόγευμα, για Σίφνο (18:20-18:35)-Σέριφο (18:50-19:00)-Πειραιά 21:00

Δευτέρα 8/6
από Πειραιά, στις 10:30 το πρωί, για Σέριφο (12:30-12:40)-Σίφνο (12:55-13:05)-Μήλο 13:45
από Μήλο, στις 17:45 το απόγευμα, για Σίφνο (18:20-18:35)-Σέριφο (18:50-19:00)-Πειραιά 21:00