ΠΕΜΠΤΗ 19/01/23: από το λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ στις 03:00, για ΣΥΡΟ (06:50-07:15), ΠΑΤΜΟ (10:50-11:15), ΛΕΡΟ (12:05-12:30), ΚΑΛΥΜΝΟ (13:20-13:35), ΚΩ (14:10-14:50), ΡΟΔΟ (17:00-20:00), ΚΩ (23:15-23:45), ΚΑΛΥΜΝΟ (00:45 20/1-01:00), ΛΕΡΟ (02:05-02:20), ΠΑΤΜΟ (03:35-03:55), ΠΕΙΡΑΙΑ 12:30.