Στις 11/1/2023 θα επαναληφθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός του OLYMPUS, με επισπεύδων την ΣΕΚΑΒΙΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ- ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, ο οποίος να θυμίσουμε έχει αναβληθεί αρκετές φορές μέχρι τώρα.

Αυτή τη φορά η τιμή εκκίνησης έχει μειωθεί και φτάνει στα 2.160.000.