Το ΕΓ/ΟΓ ΠΡΩΤΕΥΣ δεν εκτελεί δρομολόγια λογω της ετήσιας προγραμματισμένης ετήσιας ακινησίας του.

Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 11/01/2019 και έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.