Από Μύκονο (12:00) για Τήνο (12:30-12:45)- Άνδρο (14:15-14:45)- Ραφήνα (16:40)