από ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 18:30 για ΙΟ (19:50-20:05), ΣΙΚIΝΟ (20:30-20:45), ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ (21:25-21:40), ΚΙΜΩΛΟ (22:55-23:10), ΣΙΦΝΟ (23:55-00:10), ΠΕΙΡΑΙΑ 04:30