Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι το ΕΓ-ΟΓ ΣΑΟΝΗΣΟΣ θα αναχωρήσει από ΣΥΡΟ την Τρίτη 16/1/2024 ώρα 19:45 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Στην συνέχεια το πλοίο θα ενταχθεί στα εγκεκριμένα δρομολόγιά του.