Φ/Γ-Ο/Γ “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” :Σας γνωρίζουμε ότι στο σημερινό δρομολόγιο Τετάρτης 29/05/2024 του πλοίου από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ η αναχώρηση θα γίνει στις 23:59 (αντί 19:00) ως κάτωθι πίνακας: