08/01/20 ΤΕΤΑΡΤΗ: το δρομολόγιο από Πειραιά 12:00 για Σύρο-Μύκονο-Άγιο Κήρυκο (Ικαρία)-Φούρνους-Καρλόβασι (Σάμο)-Βαθύ (Σάμο)-Χίο-Μυτιλήνη-Άγιο Ευστράτιο-Λήμνο-Καβάλα, δεν θα πραγματοποιηθεί.

09/01/20 ΠΕΜΠΤΗ: από Πειραιά 07:00 για Σύρο 10:35-10:50, Μύκονο 11:35-11:50, Άγιο Κήρυκο 13:55-14:20, Φούρνους 14:50-15:00, Καρλόβασι 15:45-16:10, Βαθύ 16:50-17:30, Χίο 20:05-20:25, Μυτιλήνη 22:40-23:25, Άγιο Ευστράτιο 03:15-03:25 (επομένης), Λήμνο 04:20-04:40, Καβάλα 07:45.

10/01/20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: από Καβάλα 10:30 για Λήμνο 13:35-13:55, Άγιο Ευστράτιο 14:50-15:00, Μυτιλήνη 18:50-19:35, Χίο 21:50-22:10, Βαθύ 00:45-01:30 (επομένης), Καρλόβασι 02:10-02:35, Φούρνους 03:20-03:30, Άγιο Κήρυκο 03:55-04:15, Μύκονο 06:20-06:30, Σύρο 07:15-07:25, Πειραιά 11:00.

11/01/20 ΣΑΒΒΑΤΟ: από Πειραιά 15:00 για Σύρο 18:35-18:50, Μύκονο 19:35-19:50, Εύδηλο 21:55-22:20, Φούρνους 23:15-23:25, Καρλόβασι 00:10-00:35 (επομένης), Βαθύ 01:15-01:45, Χίο 04:20-04:40, Μυτιλήνη 06:55-07:35, Λήμνο 11:40-12:00, Καβάλα 15:05.

12/01/20 ΚΥΡΙΑΚΗ: από Καβάλα 18:00 για Λήμνο 21:05-21:25, Μυτιλήνη 01:30-02:15 (επομένης), Χίο 04:30-04:50, Βαθύ 07:25-08:05, Καρλόβασι 08:45-09:05, Φούρνους 09:50-10:00, Εύδηλο 10:55-11:20, Μύκονο 13:25-13:35, Σύρο 14:20-14:30, Πειραιά 18:05.

13/01/20 ΔΕΥΤΕΡΑ: από Πειραιά 21:00 για Σύρο 00:45-01:00 (επομένης), Μύκονο 01:50-02:05, Εύδηλο 04:20-04:45, Καρλόβασι 06:00-06:20, Βαθύ 07:00-07:30, Καρλόβασι 08:10-08:30, Εύδηλο 09:45-10:05, Μύκονο 12:15-12:25, Σύρο 13:15-13:45, Πειραιά 17:30.

14/01/20 ΤΡΙΤΗ: από Πειραιά 21:00 για Σύρο 00:45-01:00 (επομένης), Μύκονο 01:50-02:05, Άγιο Κήρυκο 04:20-04:45, Φούρνους 05:15-05:25, Καρλόβασι 06:15-06:35, Βαθύ 07:15-08:00, Χίο 10:45-11:05, Μυτιλήνη 13:30-14:30, Άγιο Ευστράτιο 16:30-16:40, Λήμνο 19:30-20:00, Καβάλα 23:15.

16/01/20 ΠΕΜΠΤΗ: από Καβάλα 02:30 για Λήμνο 05:45-06:05 (επομένης), Άγιο Ευστράτιο 07:00-07:10 Μυτιλήνη 11:10-12:00, Χίο 14:25-14:40, Βαθύ 17:25-18:10, Καρλόβασι 18:50-19:15, Φούρνους 20:05-20:15, Άγιο Κήρυκο 20:45-21:05, Μύκονο 23:20-23:30, Σύρο 00:15-00:45, Πειραιά 04:30 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.