08/01/20 ΤΕΤΑΡΤΗ: το δρομολόγιο από Λαύριο 21:00 για Άγιο Ευστράτιο-Λήμνο-Καβάλα, δεν θα πραγματοποιηθεί.

09/01/20 ΠΕΜΠΤΗ: από Λαύριο 08:00 για Άγιο Ευστράτιο 16:20-16:30, Λήμνο 18:00-19:00, Καβάλα 23:45.

10/01/20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: από Καβάλα 02:00 για Λήμνο 06:50-07:50, Άγιο Ευστράτιο 09:20-09:30, Λαύριο 18:00 και από Λαύριο 21:00 για Άγιο Ευστράτιο 04:30-04:40 (επομένης), Λήμνο 06:00-08:00, Καβάλα 12:30 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.