Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, εκπροσωπώντας τον ΟΛΗ, συμμετείχε σε πάνελ ομιλητών στην επιχειρηματική εκδήλωση που διοργάνωσε η EEL (Ελληνική Εταιρεία Logistics), την Τρίτη 6 Ιουνίου, με θέμα: «Απανθρακοποίηση στις συνδυασμένες μεταφορές» με την αιγίδα και τιμητική υποστήριξη 15 σημαντικών θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων.

Η Εκδήλωση αναπτύχθηκε σε 4 θεματικές ενότητες που αφορούσαν την Απανθρακοποίηση στις χερσαίες μεταφορές, την ενότητα για μία Νέα εποχή προς τα Πράσινα Λιμάνια, την Απανθρακοποίηση στις θαλάσσιες μεταφορές και την Εκπαίδευση των νέων στη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης ομιλητής στο πάνελ της ενότητας «Μία Νέα εποχή προς τα Πράσινα Λιμάνια», αναφέρθηκε στον ρόλο των λιμένων στη νέα εποχή προς την κατεύθυνση της οικονομίας της απανθρακοποίησης.

Ιδιαίτερη υπήρξε η επισήμανση ότι όλοι οι λιμένες πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους ο οποίος διαμορφώνεται όχι μόνον από τις αλλαγές τις κλιματικής κρίσης αλλά και του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και που άλλαξαν το ενεργειακό τοπίο στην Ευρώπη, με την Ρωσία να καθίσταται απειλή στα θέματα της ενεργείας η δε Ευρώπη να προσπαθεί να βρεί νέους τρόπους ώστε να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και ρωσικό πετρέλαιο.

Η ενεργειακή κρίση καθώς και ο πληθωρισμός και η κρίση στην αγορά εργασίας είναι σημαντικοί παράγοντες, που επιδρούν άμεσα στις λιμενικές δραστηριότητες. Μέσα σε αυτό το ταραχώδες τοπίο οι Ευρωπαϊκοί λιμένες καλούνται να υλοποιήσουν τον πράσινο μετασχηματισμό τους και να μετατραπούν σε ενεργειακούς κόμβους με έμφαση στην κυκλική οικονομία, τη διαχείριση της ροής πληροφοριών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, ανέφερε ότι τα λιμάνια θα πρέπει να μπορούν να παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές να παρέχουν ηλεκτροδότηση όπου αυτό απαιτείται, να παρέχουν ενέργεια και να τροφοδοτούν τα πλοία με όλα τα εναλλακτικά καύσιμα. Προς αυτό το σκοπό απαιτούνται όμως τεράστιες επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ και εύλογα διεγείρονται ερωτήματα που αφορούν την εύρεση των επενδυτικών κεφαλαίων, τα θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με διάφορα εναλλακτικά καύσιμα αλλά και την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών όπου οι λιμένες βρίσκονται κοντά στον αστικό ιστό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης ανέφερε ότι ο ΟΛΗ λαμβάνοντας υπόψη το ταραχώδες οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό τοπίο, ενσωματώνει καινοτόμα προγράμματα, αναπτύσσει δράσεις, λαμβάνει πρωτοβουλίες που οδηγούν τον μετασχηματισμό του λιμένος Ηρακλείου σε ένα έξυπνο αυτοποιημένο πράσινο λιμάνι και σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο.

Παρουσίασε τα έργα με πρώτο την ολοκλήρωση των μελετών οι οποίες περιλαμβάνουν την ηλεκτροδότηση 5 θέσεων ελλιμενισμού, συνολικής ισχύος 16MW το δε συνολικό κόστος κατασκευής του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκ. ευρώ ενώ η συνολική κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σε 22.5 GWHr ετησίως. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην χρήση της κυματικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Project Hupiness εκπονείται από τον ΟΛΗ σχετική μελέτη για την εγκατάσταση κυματογεννητριών πάνω στην θωράκιση του προσήνεμου μόλου. Σημαντική υπήρξε η επισήμανση για την εξέταση δυνατότητας παραγωγής, αποθήκευσης και τροφοδοσίας υδρογόνου σε πλοία καθώς επίσης και η δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα, με το λιμάνι του Ηρακλείου να καθίσταται και λόγω της γεωγραφικής του θέσης, σημαντικός ενεργειακός κόμβος της ΝΑ Μεσογείου.

Επίσης έγινε αναφορά στην αντικατάσταση των λαμπτήρων στους πυλώνες φωτισμού στο λιμάνι με λαμπτήρες LED που θα επιφέρει 45% μείωση ενέργειας, όπως επίσης και στην πρόταση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την παροχή Συμβούλου ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες στα θέματα της πράσινης μετάβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τέλος στην ψηφιοποίηση των συστημάτων, ώστε να παρέχει καινοτόμες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με απλοποιημένες διαδικασίες δημιουργώντας επιπλέον υπεραξία.

Τα γενικά συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της εκδήλωσης κατέδειξαν ότι υπήρξε έντονο το ενδιαφέρον και στις 4 ενότητες της εκδήλωσης με την κοινή διαπίστωση όλων των ομιλητών να εστιάζεται στο «κτίσιμο» μίας βιώσιμης κουλτούρας για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις συνδυασμένες μεταφορές η οποία απευθύνεται στη νέα γενιά, στους συνεχιστές όλων των προσπαθειών που λαμβάνουν χώρα τόσο σε επίπεδο Ναυτιλίας και λιμένων, όσο και στο επίπεδο των χερσαίων μεταφορών.