Συνάντηση ΥΕΝ ΠΝΟ Σε τροχιά σύγκρουσης οι Ναυτεργάτες με την κυβερνητική Ναυτιλιακή πολιτική