Με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη συναντήθηκε χθες η διοίκηση της Ένωσης Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού.

Στην διάρκεια της συνάντησης η διοίκηση της Ένωσης ενημέρωσε τον κ. Πλακιωτάκη για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο ενώ αποφασίσθηκε να συνεχισθεί η συζήτηση για περαιτέρω εξέταση και ενημέρωση επί των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη της Ένωσης.

Εκ μέρους της Ένωσης Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού στην συνάντηση συμμετείχαν οι κ.κ. Παράσχος Τσαγκάρης Πρόεδρος, Ευάγγελος Τσώκος Αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Μαγιάτης Γενικός Γραμματέας, καθώς και τα μέλη της διοίκησης κ.κ. Ευάγγελος Σοφράς και Ιωάννης Μητσόπουλος