Αναφορικά με την εισροή υδάτων στο παροπλισμένο Ε/Γ – Ο/Γ “ΠΗΝΕΛΟΠΗ” Ν.Π. 9906 στον κόλπο Ελευσίνας την 28-02-2019, γνωρίζεται ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ναυαγιαίρεσης και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος.