Το BLUE STAR DELOS, θα συνεχίσει τα συνδυαστικά δρομολόγια του, στις Κυκλάδες, το χρονικό διάστημα 22/3-28/3, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.