Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή από 11/08/2017 7 ισχύουν  οι παρακάτω  τροποποιήσεις δρομολογίων:

-Το δρομολόγιο 13.00 από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΙΓΙΝΑ θα εκτελεστεί στις 13.30 από το Ε/Γ-Ο/Γ ΑΧΑΙΟΣ αντί του Ε/Γ-ΟΓ ΦΟΙΒΟΣ ,από ΑΙΓΙΝΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ  στις 15.15

-Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ από Πειραιά προς ΑΙΓΙΝΑ – ΑΓΚΣΙΤΡΙ θα εκτελεστεί στις 15.15 αντί 16.15 από ΑΓΚΙΣΤΡΙ  17.00 προς ΑΙΓΙΝΑ 17.30  προς ΠΕΙΡΑΙΑ

-Το δρομολόγιο από ΠΕΙΡΑΙΑ προς  ΑΙΓΙΝΑ 16.15 θα εκτελεστεί  από το Ε/Γ-Ο/Γ  ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ .

-Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ ΦΟΙΒΟΣ από Πειραιά προς ΑΙΓΙΝΑ-ΜΕΘΑΝΑ-ΠΟΡΟ θα εκτελεστεί στις  18.00

-Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΧΑΙΟΣ από Πειραιά προς ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ θα εκτελειται στις 18.15 αντί 18.30

-Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΧΑΙΟΣ από ΑΓΚΙΣΤΡΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ θα εκτελειται στις 20.00 αντί 20.15

-Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ θα εκτελεστεί από Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ από ΠΕΙΡΑΙΑ  προς ΑΙΓΙΝΑ στις 19.15 αντί 19.00 από ΑΙΓΙΝΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ 20.45

-ΕΧΤΡΑ  δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ  από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΙΓΙΝΑ 20.00 από ΑΙΓΙΝΑ 21.30