ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΔΙΑΤΑΞΗ_ΣΑΣ_07_2024__ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ