Κάθε Δευτέρα από Πειραιά στις 18:00 για Σαντορίνη – Ανάφη – Κάσο – Πηγάδια Καρπάθου
– Διαφάνι Καρπάθου – Χάλκη – Ρόδος με επιστροφή από Ρόδο κάθε Τρίτη στις 15:00.

Κάθε Τετάρτη από Πειραιά στις 18:00 για Σαντορίνη – Ανάφη – Σητεία – Κάσο – Πηγάδια
Καρπάθου – Διαφάνι Καρπάθου – Χάλκη – Ρόδος με επιστροφή από Ρόδο κάθε Πέμπτη
στις 17:00.

Κάθε Παρασκευή από Πειραιά στις 18:00 για Σαντορίνη – Ηράκλειο – Σητεία – Κάσο –
Πηγάδια Καρπάθου – Ρόδος με επιστροφή από Ρόδο κάθε Κυριακή στις 11:00.