Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πλοίο Πορφυρούσα, ύστερα από την ετήσια ακινησία του, επανέρχεται στα καθημερινά του δρομολόγια ,την Πέμπτη 07/03/2019.