Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι στο δρομολόγιο Δευτέρας 16/10/2023 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΜΥΚΟΝΟ – ΝΑΞΟ – ΠΑΡΟ, θα προστεθεί προσέγγιση στην ΣΥΡΟ κατά μετάβαση και επιστροφή, και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας: