Το ΕΞΠΡΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ θα είναι το πλοίο που θα αντικαταστήσει, το ΑΡΤΕΜΙΣ, στην δεύτερη φάση της ετήσιας ακινησιας του, το χρονικό διάστημα 01/03/2020-31/03/2020.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει , το HELLENIC HIGHSPEED  θα αντικαταστήσει το ΑΡΤΕΜΙΣ, στην πρώτη φάση της ετήσιας ακινησίας του, το χρονικό διάστημα 31/1-6/2.

Παρακάτω ο πίνακας δρομολογίων του πλοίου το συγκεριμένο χρονικό διάστημα.