Προς εξυπηρέτηση αυξημένων συγκοινωνιακών αναγκών, σας γνωρίζουμε ότι το αυριανό δρομολόγιο Παρασκευής 10/02/2023 στις 18:30 από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΘΗΡΑ – ΧΑΝΙΑ θα εκτελεστεί από το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» αντί του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» ως κάτωθι πίνακας :