Με την ευκαιρία της ετήσιας επισκευής του EUROFERRY EGNAZIA, στα Ναυπηγεία BESIKTAS στην Τουρκία, γυρίζουμε το χρόνο πίσω, στον Δεκέμβριο του 2014, για να δούμε ένα βίντεο από την μετασκευή του EUROFERRY EGNAZIA που πραγματοποιήθηκε τότε.

Το πλοίο έφτασε στη YALOVA με το όνομα FINNHANSA. Πέρα από τον απαραίτητο δεξαμενισμό που θα έπρεπε να γίνει και την μετονομασία του πλοίου σε EUROFERRY EGNAZIA, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί και μία προσθήκη επιπλέον καμπινών και κοινόχρηστων χώρων στο πρυμναίο μέρος του πλοίου. Η συνέχεια επί της οθόνης.