Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι στο δρομολόγιο την Τετάρτη 20/09/2023 προς ΜΥΚΟΝΟ γίνεται προσθήκη του λιμένα της ΑΝΔΡΟΥ και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας: