Με χαρά και συναίσθηση της τιμής που μας αποδόθηκε σας ανακοινώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος απένειμε βραβείο στην «ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη συμμετοχή του πλοίου της “ΑΧΙΛΛΕΑΣ” σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης (Ε&Δ) στις 07 Μάιου 2023.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την 31η Ιανουαρίου 2024 και το βραβείο παρέλαβε ο Τεχνικός Δ/ντης κ. Μαραγκός Εμμανουήλ. Το βραβείο ανήκει στο πλήρωμα του “ΑΧΙΛΛΕΑΣ” στα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας, αποτελεί δε σύμβολο του επιπέδου επίτευξης και της ποιότητας του έργου Ε&Δ, αποτέλεσμα αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς.

Την 07η Μαΐου 2023, ο πλοίαρχος και το πλήρωμα του “ΑΧΙΛΛΕΑΣ” ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντα τους επιδεικνύοντας «ναυτοσύνη» και επαγγελματισμό.

Με ομοψυχία και απαράμιλλο ζήλο εκείνο το απόγευμα η ανταπόκριση και οι χειρισμοί του πληρώματος ξεπέρασαν τις προβλεπόμενες χρονικές προσδοκίες σε κάθε στάδιο των ενεργειών τους. Με γνώμονα τον κοινό σκοπό για την προστασία της ανθρώπινης ζωής αξιοποίησαν κάθε πτυχή του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης τους.

Αυτή η βράβευση μας κάνει περήφανους, μας ενθαρρύνει και μας δεσμεύει ηθικά να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας.

Σας ευχαριστούμε!