Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων της AEGEAN SEA LINES, λόγω απρόβλεπτης καθυστέρησης στις εργασίες του ΑΝΕΜΟΣ, το πλοίο της AEGEAN SEA LINES θα αντικατασταθεί από το ΠΡΕΒΕΛΗΣ, το χρονικό διάστημα 30/6-20/7.