Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1776/2023) το ΤΑΙΠΕΔ ορίζεται Αρχή Σχεδιασμού κατά την έννοια του άρθρου 159 του ν.4635/2019 (Α’ 167) για τους λιμένες Χαλκίδας, Κύμης και Μυτιλήνης.

Το ΤΑΙΠΕΔ μέσω της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει, θα συνδράμει τους φορείς διαχείρισης των παραπάνω λιμένων, με σκοπό την βελτίωση και ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών καθώς και την προώθηση έργων προς όφελος κάθε τοπικής κοινωνίας.