Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι στο δρομολόγιο Παρασκευής 29/09/2023 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ, θα προστεθούν προσεγγίσεις σε ΕΥΔΗΛΟ – ΒΑΘΥ κατά μετάβαση και επιστροφή, και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας: