Λόγω επιθεώρησης του πλοίου της εταιρίας μας ΕΓ-ΟΓ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, θα γίνει τροποποίηση δρομολογίων για τις 15/2/17 και 16/2/2017, όπως επίσης θα μείνει ανεκτέλεστο το δρομολόγιο της Παρασκευής 17/2. Το Σάββατο 18/2 θα πραγματοποιηθεί προσθήκη του λιμένα της Μήλου για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ο τροποποιημένος πίνακας είναι ο κάτωθι :