Λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, τα δρομολόγια του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, το χρονικό διάστημα 25/2/2017 – 28/2/2017, διαφοροποιούνται ως εξής :