Κυριακή 26/02/17
Παραμονή στο Βαθύ

Δευτέρα 27/02/17
Αναχώρηση από το Βαθύ στις 12:45 – άφιξη στο Καρλόβασι στις 13:35 και αναχώρηση στις 14:00 – άφιξη στους Φούρνους στις 15:00 και αναχώρηση στις 15:10 – άφιξη στον Άγιο Κήρυκο στις 15:40 και αναχώρηση στις 16:00 – άφιξη στη Μύκονο στις 18:20 και αναχώρηση στις 18:30 – άφιξη στη Σύρο στις 19;25 και αναχώρηση στις 19:35 – άφιξη στον Πειραιά στις 23:55

Τρίτη 28/02/17
Αναχώρηση από το Πειραιά στις 16:00 – άφιξη στη Σύρο στις 20:20 και αναχώρηση στις 20:30 – άφιξη στη Μύκονο στις 21:25 και αναχώρηση στις 21:35 – άφιξη στον Άγιο Κήρυκο στις 00:15(29/02/17) και αναχώρηση στις 00:35 -άφιξη στους Φούρνους στις 01:10 και αναχώρηση στις 01:15 – άφιξη στο Καρλόβασι στις 02:15 και αναχώρηση στις 02:40 – άφιξη στο Βαθύ στις 03:30 και αναχώρηση στις 04:00 -άφιξη στη Χίο στις 06:45 και αναχώρηση στις 07:00 – άφιξη στη Μυτιλήνη στις 09:45 και αναχώρηση στις 10:30 – άφιξη στη Λήμνο στις 15:15 και αναχώρηση στις 15:30 – άφιξη στη Καβάλα στις 19:15