16/06/2019: Τα δρομολόγια θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.
17/06/2019: Από ΜΥΤΙΛΗΝΗ 10:00, ΧΙΟ 13:00-13:30, ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 14:00-14:10, ΨΑΡΑ 16:05-16:15, ΠΕΙΡΑΙΑ 22:55-23:59, ΧΙΟ 07:45-08:15, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11:15