Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι στο δρομολόγιο Τετάρτης 25/10/2023 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΜΥΚΟΝΟ – ΕΥΔΗΛΟ – ΒΑΘΥ, θα προστεθούν προσεγγίσεις σε ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ κατά μετάβαση και επιστροφή, και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι το δρομολόγιο της Παρασκευής 27/10/2023 από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ και επιστροφή θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο θα διακόψει τα δρομολόγια του για εργασίες ετήσιας συντήρησης από Παρασκευή 27/10/2023 έως Κυριακή 24/12/2023.