ΠΕΙΡΑΙΑΣ (12:00) – ΣΕΡΙΦΟΣ (14:30-14:40) – ΣΙΦΝΟΣ (15:10-15:20) – ΜΗΛΟΣ (16:20 – 16:30) –  ΣΙΦΝΟΣ (17:30-17:40) – ΣΕΡΙΦΟΣ (18:10-18:20)  ΠΕΙΡΑΙΑΣ (20:50)