06/09/18 ΠΕΜΠΤΗ: από ΠΕΙΡΑΙΑ 18:00 για ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟ) (03:00-03:20 επομένης), ΚΩ (07:10-07:40), ΡΟΔΟ 10:55.
07/09/18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: από ΡΟΔΟ 16:00 για ΚΩ (19:15-19:45), ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟ) (23:35-23:55), ΠΕΙΡΑΙΑ 08:55 (επομένης).

09/09/18 ΚΥΡΙΑΚΗ: από ΠΕΙΡΑΙΑ 18:00 για ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (00:35-00:50 επομένης), ΚΩ (06:15-06:45), ΣΥΜΗ (09:15-09:30), ΡΟΔΟ 10:45.
10/09/18 ΔΕΥΤΕΡΑ: από ΡΟΔΟ 16:00 για ΣΥΜΗ (17:35-17:50), ΚΩ (20:20-20:50), ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (02:15-02:35 επομένης), ΠΕΙΡΑΙΑ 08:55.

11/09/18 ΤΡΙΤΗ: από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:30 για ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (03:50-04:10 επομένης), ΚΩ (09:25-09:55), ΡΟΔΟ 13:10.
12/09/18 ΤΕΤΑΡΤΗ: από ΡΟΔΟ 16:00 για ΚΩ (19:15-19:45), ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (01:10-01:25 επομένης), ΠΕΙΡΑΙΑ 07:45.