ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 (SUPERFAST II) : από Πάτρα στις 23:59, για Ηγουμενίτσα (06:00 26/1-06:30), Μπάρι 15:30
ΤΡΙΤΗ 26/1 (SUPERFAST I) : από Μπάρι στις 06:00 το πρωί, για Ηγουμενίτσα (15:30-16:00), Πάτρα 23:30

ΤΡΙΤΗ 26/1 (SUPERFAST I) : από Πάτρα στις 23:59, για Ηγουμενίτσα (06:00 27/1-06:30), Μπάρι 15:30
ΤΡΙΤΗ 26/1 (SUPERFAST IΙ) : από Μπάρι στις 19:30, για Ηγουμενίτσα (05:30 27/1-06:00), Πάτρα 13:00