ΤΡΙΤΗ 26/1 (SUPERFAST IΙ) : από Μπάρι στις 19:30, για Ηγουμενίτσα (05:30 27/1-06:00), Πάτρα 13:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 (SUPERFAST I) : από Πάτρα στις 09:00, για Ηγουμενίτσα (15:00-15:30), Μπάρι 00:30 28/1

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 (SUPERFAST II) : από Πάτρα στις 17:30, για Ηγουμενίτσα (23:30-23:59), Μπάρι 09:00 28/1

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 (SUPERFAST I) : από Μπάρι στις 06:00, για Ηγουμενίτσα (16:00-16:30), Πάτρα 23:30

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 (SUPERFAST I) : από Πάτρα στις 23:59, για Ηγουμενίτσα (06:00 29/1-06:30), Μπάρι 15:30

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 (SUPERFAST IΙ) : από Μπάρι στις 19:30, για Ηγουμενίτσα (05:30 29/1-06:00), Πάτρα 13:00