Σας ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω δρομολόγια στη γραμμή της Ανκόνα το χρονικό διάστημα 25/8/2021-29/8/2021 τροποποιούνται ως ακολούθως: