Σας ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω δρομολόγια στις 04/09/2021 & 09/09/2021 τροποποιούνται ως ακολούθως:

SUPERFAST I   Σάββατο 04/09/2021   η προσέγγιση στην Κέρκυρα ακυρώνεται

ΠΑΤΡΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΜΠΑΡΙ

Αναχώρηση Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

ΣΑΒ 17:30         ΣΑΒ 23:30

ΣΑΒ 23:59

ΚΥΡ 09:00

(αντί 09:30)

SUPERFAST II   Σάββατο 04/09/2021   θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

ΜΠΑΡΙ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΠΑΤΡΑ

Αναχώρηση Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

ΣΑΒ 19:30         ΚΥΡ 05:30

ΚΥΡ 06:00

ΚΥΡ 13:00

OLYMPIC CHAMPION   Πέμπτη 09/09/2021  αναθεωρημένο δρομολόγιο

ΑΝΚΟΝΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΠΑΤΡΑ

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

ΠΕΜ 18:30

(αντί 13:30)

ΠΑΡ 13:00

(αντί 08:00)

ΠΑΡ 13:30

(αντί 08:30)

ΠΑΡ 19:30

(αντί 14:30