Τετάρτη 23/12 : Από Λαύριο στις 21:00, για Άγιο Ευστράτιο (05:30 24/12 -05:45), Λήμνο (07:15-08:15), Καβάλα (12:45-16:00), Λήμνο (20:30-21:30), Άγιο Ευστράτιο (23:00-23:15), Λαύριο 07:15 25/12

Παρασκευή 25/12: Το δρομολόγιο από το Λαύριο θα παραμείνει ανεκτέλεστο

Σάββατο 26/12 : Από Λαύριο στις 21:00, για Άγιο Ευστράτιο (05:30 27/12 -05:45), Λήμνο (07:15-08:15), Καβάλα 12:45-16:00), Λήμνο (20:30-21:30), Άγιο Ευστράτιο (23:00-23:15), Λαύριο 07:15 28/12

Δευτέρα 28/12 : Από Λαύριο στις 21:00, για Άγιο Ευστράτιο (05:30 29/12 -05:45), Λήμνο (07:15-08:15), Καβάλα (12:45-16:00), Λήμνο (20:30-21:30), Άγιο Ευστράτιο (23:00-23:15), Λαύριο 07:15 30/12

Τετάρτη 30/12 : Από Λαύριο στις 21:00, για Άγιο Ευστράτιο (05:30 31/12 -05:45), Λήμνο (07:15-08:15), Καβάλα (12:45-16:00), Λήμνο (20:30-21:30), Άγιο Ευστράτιο (23:00-23:15), Λαύριο 07:15 1/1/2021

Παρασκευή 1/1/2021: Το δρομολόγιο από το Λαύριο θα παραμείνει ανεκτέλεστο

Σάββατο 2/1 : Από Λαύριο στις 21:00, για Άγιο Ευστράτιο (05:30 3/1 -05:45), Λήμνο (07:15-08:15), Καβάλα (12:45-16:00), Λήμνο (20:30-21:30), Άγιο Ευστράτιο (23:00-23:15), Λαύριο 07:15 4/1/2021