Αναχώρηση από Πειραιά την Πέμπτη 25/02/2021 και ώρα 23:00, για Νάξο 05:35-06:05,
Βαθύ 12:00-12:30, Κω 17:55-18:25,άφιξη στη Ρόδο 22:25.

Από Ρόδο αναχώρηση το Σάββατο 27/02/2021 και ώρα 08:00, για Κω 12:00-12:30, Βαθύ
17:25-17:55, άφιξη στον Πειραιά 04:50.

Από Πειραιά αναχώρηση τη Κυριακή 28/02/2021 και ώρα 15:00, για Κω 03:30-04:00, άφιξη
στη Ρόδο 08:00 και κατόπιν ως εγκεκριμένα.