Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών τα δρομολόγια τροποποιούνται ως εξής:

Το δρομολόγιο 05/02/19 δεν θα εκτελεστεί.
Τα δρομολόγια 04/02/19 και 06/02/19 θα πραγματοποιηθούν ως εξής: