Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό ότι λόγω συγκοινωνιακών αναγκών τα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ από 09/02/2020 έως 13/02/2020 θα εκτελεστούν τροποποιημένα ως κάτωθι: